Klassisk bingo

År 1961 kom bingon till Sverige, då blev spelet förankrat i föreningslivet, främst bland idrottsföreningarna. Dem kunde med ett enkelt lotteritillstånd driva bingospel och genom det tjänade de in välbehövda pengar till sina klubbar. Ofta har det varit så att bingospelet har varit helt avgörande vad det gäller idrottsföreningars fortlevnad.

Bingo har genom tiderna alltid spelats i bingohallar runt om i Sverige men numera kan man även spela bingo online, som de flesta känner till, detta har gett bingohallarna riktigt hård konkurrens. Ända från början när bingon tågade in i Sverige har det varit en samlingsplats för människor och spelandet en social grej. Visst bingo online är en relativt ny sak men det är inte mindre populärt för det. Idag är det massor av människor som spelar just bingo online, spelet har en bredare målgrupp än till exempel poker online och har därmed fått en större publik. Även online går det att vara social när man spelar bingo, det finns chattar och communitys, bloggar och annat som är kopplat till spelsajterna.

När man pratar om Klassisk bingo så menar man oftast den variant av bingo som även kallas för Skandinavisk 75-bollars bingo. I den gäller det att vara den som först får fem rutor i rad ikryssade på sin bingobricka, lodrätt, vågrätt eller diagonalt.

Regler – hur spelet går till

klassisk bingo

När man spelar Klassisk bingo så finns det en utropare, en tavla där de utropade numren presenteras, bingobrickor och en dragningsmaskin. På varje bingobricka finns det 25 stycken slumpmässigt utvalda nummer mellan 1 och 75 uppdelade i ett rutnät på 5 gånger 5 rutor. Överst på brickorna står det alltid B – I – N – G – O en bokstav för varje lodrät rad alltså. Detta för att man enklare ska kunna hitta nummer på sin bricka som ropas ut om man har dem. Det är nämligen så fiffigt att: i raden under B hittar man alla siffror mellan 1 och 15, i raden under I hittar man alla siffror mellan 16 och 30 och så vidare.

Spelet sätter igång när alla spelare har köpt sina brickor och sitter redo att kryssa på sina brickor. Utroparen drar ett nummer i taget och ropar ut dem med bokstaven före, det kan låta tillexempel så här; I 48, Ivar 4:a 8:a.  De dragna numren skrivs upp på en tavla eller visas på en skärm så att man inte missar något. Spelet pågår tills någon spelare har fått fem i rad på sin bricka då ropar han eller hon BINGO och spelet är slut. Sedan börjar nästa omgång.